Select Grade Level

15 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
6936 EASE Modyul 9 Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe at Damdamin ng Teksto Filipino Modules View Details
6944 EASE Modyul 3 Pagsusuri sa Akda Batay sa Mga Teoryang Humanismo at Markismo Filipino Modules View Details
7203 EASE Modyul 16 Relihiyong Asyano Pagbuo ng Pangungusap mula sa dalawa o higit pang Pahayag Filipino Modules View Details
8230 EASE Mga Panandang Kohesiv at Pagkilala sa Teksyo batay sa Paksa, Tema, Tono, at Layon Filipino Learning Material View Details
6970 EASE Modyul 15 Pagsasalaysay at Pagbuo ng mga Reaksyon sa mga Idea, Proposisyon at Panukala Filipino Modules View Details
6972 EASE Modyul 10 Ekonomiya at Sistemang Politikal sa Asya Pangungusap na Nagpapahayag ng Katwiran at Opinyon Filipino Modules View Details
6973 EASE Modyul 1 Mga Salita Ayon sa Formalidad na Gamit Kalakalan Teksyong Informativ Filipino Modules View Details
6978 EASE Modyul 3 Pagpapahayag sa Iba't Ibang Paraan Filipino Teacher's Guide View Details
6982 EASE Modyul 14 Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng mga Pangatnig Filipino Learning Material View Details
7001 EASE Modyul 13 Pagbuo ng Pagpapasya Ayon sa Katwiran at Patunay na Inilahad Tekstong Argyumentative/Persweysiv Filipino Teacher's Guide View Details
13501 Self-Learning Kit for Grade VII Filipino Filipino Learning Material View Details
6885 EASE Modyul 15 Kulturang Asyano Salita/Pangungusap na Nagpapakilala ng Paglalagom ng Kaisipan Filipino Modules View Details
6888 EASE Modyul 1 Pagsusuri Batay sa Elemento ng Tula at Paraan ng Paglalahad Filipino Learning Material View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details
8172 EASE Pahayag na Interaksyunal/Pangungusap na Nangangatwiran Filipino Learning Material View Details