EASE Modyul 3 Pagpapahayag sa Iba't Ibang Paraan

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using cohesive devices and determining types of texts.
Objective
1. naipahahayag ang pangangatuwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasa

2. nagagamit ang mga cohesive devices na anapora at katapora pati na ang iba pang panandang leksikal at sintaktik sa pagbibigay ng panuto sa pagsasagawa ng isang bagay

3. natutukoy ang uri ng teksto (hal. deskriptiv, narativ,
ekspositori, informativ o argumentativ)

4. nakasusulat ang may wastong pag-uugnayan ng mga salita, parirala, sugnay at pangungusap

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators
Naiisa-isa ang mga
positibo at negatibong
pahayag

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.77 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
41 pages