EASE Modyul 14 Tekstong Argumentativ Pagkilala sa Wastong Gamit ng mga Pangatnig

Learning Material, Teacher's Guide, Modules  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying argumentative texts and conjunctions.
Objective
1. naipahahayag ang pangangatuwiran sa napiling alternatibong solusyon o proposisyon sa suliraning inilahad sa tekstong binasa

2. nagagamit ng wasto ang mga pangatnig

3. nakabubuo ng bagong salita mula sa ibinigay na salitang-ugat sa pamamagitan ng paglalapi

4. natutukoy kung ang teksto ay argumentativ

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators, Learners
Naiuugnay ang
mahahalagang kaisipang
nakapaloob sa mga
karunungang-bayan sa
mga pangyayari sa
tunay na buhay sa
kasalukuyan Napauunlad ang
kakayahang umunawa sa
binasa sa pamamagitan
ng:
- paghihinuha batay sa
mga ideya o pangyayari
sa akda
-dating kaalaman
kaugnay sa binasa Naipaliliwanag ang mga
hakbang sa paggawa ng
pananaliksik ayon sa
binasang datos Nahihinuha ang paksa,
layon at tono ng akdang
nabasa Naipaliliwanag ang
sariling saloobin/
impresyon tungkol sa
mahahalagang mensahe
at damdaming hatid ng
akda Nailalahad ang
mahahalagang
pangyayari sa aralin

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

574.72 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
35 pages