Maikling Kuwento: Paglalayag sa Puso ng Isang Bata

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 September 25th

Description
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naipaliliwanag ang
sariling saloobin/
impresyon tungkol sa
mahahalagang mensahe
at damdaming hatid ng
akda

Copyright Information

MARIA VIRGINIA M. JABINES
Yes
DepEd CAR
Use, Copy, Print

Technical Information

1,016.09 KB
application/pdf
25