EASE Modyul 13 Pagbuo ng Pagpapasya Ayon sa Katwiran at Patunay na Inilahad Tekstong Argyumentative/Persweysiv

Teacher's Guide  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying a text's purpose and identifying argumentative and persuasive texts.
Objective
1. Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa
kalagayan ng lipunan sa panahong nasulat ito, pagtukoy sa layunin ng pagsulat ng akda at pagsusuri sa epekto ng akda pagkatapos itong isulat

2. natutukoy at nakabubuo ng mga pangungusap na nagpapakilala sa aktwal na intensyon

3. naisasagawa ang iba’t ibang paraang ginagamit sa pagpapakahulugan sa salita

4. nasusuri ang paraan ng paggamit ng salita ayon sa pagiging formal at di-formal

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Educators
Naipaliliwanag ang
sariling saloobin/
impresyon tungkol sa
mahahalagang mensahe
at damdaming hatid ng
akda Nailalahad ang
mahahalagang
pangyayari sa aralin Nasusuri ang mga
sitwasyong nagpapakita
ng
iba’t ibang damdamin at
motibo ng mga tauhan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

469.39 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
57 pages