EASE Modyul 15 Pagsasalaysay at Pagbuo ng mga Reaksyon sa mga Idea, Proposisyon at Panukala

Modules  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in narrating and forming reactions on texts read.
Objective
1. naipaliliwanag ang mga hakbang sa paggawa ng pananaliksik ayon sa binasang datos

2. nakapagkukuwento tungkol sa ating kasaysayan na puno ng pag-asa para sa hinaharap

3. nakpagpapahayag ng obserbasyon at opinyon sa paraang malinaw upang makabuo ng positiv na pananaw sa mga bagay-bagay

4. nakapagbibigay ng puna, panukala at reaksyon tungkol sa binabasang teksto at proposisyon

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naipaliliwanag ang
sariling saloobin/
impresyon tungkol sa
mahahalagang mensahe
at damdaming hatid ng
akda Nailalahad ang
mahahalagang
pangyayari sa aralin

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

3.03 MB
application/pdf
Adobe PDF Reader
57 pages