EASE Modyul 9 Pagsusuri at Pagtukoy sa Kaisipan, Mensahe at Damdamin ng Teksto

Modules  |  Module  |  PDF


Published on 2014 December 4th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying a texts' main idea and theme.
Objective
1. nagagamit nang wasto ang mga pahayag na pantugon sa anumang mensahe

2. naipaliliwanag ang mga eupimistiko o masining na pahayag na ginamit sa balagtasan

3. natutukoy ang mga pangungusap na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan/mensahe

4. natutukoy at naipaliliwanag ang paksa ng teksto sa tulong ng pamagat, pangunahing kaisipan at mga pantulong na detalye

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naiisa-isa ang mga
positibo at negatibong
pahayag Nasusuri ang napanood
na pelikula batay sa:
- paksa/tema
- layon
- gamit ng mga
salita
- mga tauhan Nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga motibo ng may-akda sa bisa ng binasang bahagi ng akda Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga karanasang nabanggit sa binasa Nasusuri ang mga katangian at papel na ginampanan ng pangunahing tauhan at mga pantulong na tauhan Natutukoy ang napapanahong mga isyung may kaugnayan sa mga isyung tinalakay sa napakinggang bahagi ng akda

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

461.00 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
50 pages