EASE Mga Panandang Kohesiv at Pagkilala sa Teksyo batay sa Paksa, Tema, Tono, at Layon

Learning Material  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using text connectives as well as identifying texts based on theme, tone, and objective.
Objective
1. natutukoy at nagagamit nang wasto ang mga panandang pandiskurso

2. nakapagpapahayag ng malinaw na tagubilin

3. natutukoy ang mga panuring na ginagamit sa modifikasyon ng pangungusap

4. naibibigay ang pangkalahatang impresyon sa tekstong binasa batay sa paksa, tema, tono, layon at paraan ng paggamit ng salita

5. nakikilala at nabibigyang-kahulugan ang mga salitang nagtataglay ng di-lantad na
kahulugan

6. natutukoy kung ang teksto ay narativ o argumentativ

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pag-unawa sa Binasa
Learners
Naihahambing ang
tekstong binasa sa iba
pang teksto batay sa:
- paksa
- layon
- tono
- pananaw
- paraan ng
pagkakasulat
- pagbuo ng salita
- pagbuo ng talata
- pagbuo ng
pangungusap Naiisa-isa ang mga
positibo at negatibong
pahayag Nasusuri ang napanood
na pelikula batay sa:
- paksa/tema
- layon
- gamit ng mga
salita
- mga tauhan Nasusuri ang mga
hakbang sa pagbuo ng
isang kampanyang
panlipunan ayon sa
binasang mga
impormasyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

186.18 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
23 pages