K to 12 Resources

Select Grade Level

K to 12 K to 12

Monthly Popular K to 12 Resources

Kaya Kong Lumikha ng Sarili Kong Sining Published on 2021 February 3rd

Modyul sa Sining 1 - Ikalawang Kwarter- Ikalima at ikaanim na Linggo

Grade 1 | Arts | PDF 631 Downloads

Kaya Kong Lumikha ng Sarili Kong Sining Published on 2021 February 3rd

Modyul sa Sining 1 - Ikalawang Kwarter- Ikalima at ikaanim na Linggo

Grade 1 | Arts | PDF 631 Downloads

Mga Pangunahin at Pangalawang Kulay na Makikita sa Kapaligiran Published on 2022 September 15th

Ang modyul na ito ay tungkol sa mga iba’t ibang kulay na makikita sa ating kapaligiran.Ito rin ay pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipapakita ang pag- unawa at pagkatuto sa mga pangunahin at pangalawang kulay na nagmula sa kalikasan o gawa ng tao.

Grade 1 | Arts | PDF 546 Downloads

Mga Pangunahin at Pangalawang Kulay na Makikita sa Kapaligiran Published on 2022 September 15th

Ang modyul na ito ay tungkol sa mga iba’t ibang kulay na makikita sa ating kapaligiran.Ito rin ay pagpapaunlad ng sariling kakayahan na maipapakita ang pag- unawa at pagkatuto sa mga pangunahin at pangalawang kulay na nagmula sa kalikasan o gawa ng tao.

Grade 1 | Arts | PDF 546 Downloads

Ang Pagpamotay y Kasoy Published on 2018 November 2nd

Ito ay akma sa mga asignaturang Araling Panlipunan, Filipino, Health Education, Arts Education, Edukasyon sa Pagpapakatao, Matematika at Mother Tongue. Tuwing bakasyon abala na ang mga batang Cuyonon sa pamumulot ng kasoy. Ibinibenta nila ang kanilang mapulot na mga buto ng kasoy. Iba’t ibang produkto ang nagagawa mula sa kasoy. Ang ilang mga produkto ay dinadala sa ibang lugar upang ibenta. Ang mga turista na nagagawi sa isla ng Cuyo ay hindi uuwi nang walang nabibiling produkto mula sa kasoy. Dito umikot ang kwento ng batang si Mating.

Grade 1 | Mother Tongue | MP4 369 Downloads

Ang Pagpamotay y Kasoy Published on 2018 November 2nd

Ito ay akma sa mga asignaturang Araling Panlipunan, Filipino, Health Education, Arts Education, Edukasyon sa Pagpapakatao, Matematika at Mother Tongue. Tuwing bakasyon abala na ang mga batang Cuyonon sa pamumulot ng kasoy. Ibinibenta nila ang kanilang mapulot na mga buto ng kasoy. Iba’t ibang produkto ang nagagawa mula sa kasoy. Ang ilang mga produkto ay dinadala sa ibang lugar upang ibenta. Ang mga turista na nagagawi sa isla ng Cuyo ay hindi uuwi nang walang nabibiling produkto mula sa kasoy. Dito umikot ang kwento ng batang si Mating.

Grade 1 | Mother Tongue | MP4 369 Downloads

Pagdibuho ug mga Tanom Gamit ang mga Porma, Linya og Kolor Published on 2023 October 16th

This module is designed for grade 1 learners in Arts 1, focusing on weeks 6 to 8 of the first quarter. Throughout this module, learners will explore the world of art by learning how to draw various types of plants. Emphasizing a diverse range of shapes, lines, and colors. It aims to introduce learners to the fundamental elements and principles of art through hands-on drawing activities. By engaging in creative exercises, learners will develop their artistic skills and understanding, fostering a deeper appreciation for the art of drawing.

Grade 1 | Arts | PDF 331 Downloads

Pagdibuho ug mga Tanom Gamit ang mga Porma, Linya og Kolor Published on 2023 October 16th

This module is designed for grade 1 learners in Arts 1, focusing on weeks 6 to 8 of the first quarter. Throughout this module, learners will explore the world of art by learning how to draw various types of plants. Emphasizing a diverse range of shapes, lines, and colors. It aims to introduce learners to the fundamental elements and principles of art through hands-on drawing activities. By engaging in creative exercises, learners will develop their artistic skills and understanding, fostering a deeper appreciation for the art of drawing.

Grade 1 | Arts | PDF 331 Downloads

Ang Tekstura Published on 2014 August 14th

At the end of the module you'll find that texture is important in an artwork and how to create textures

Grade 1 | Arts | PDF 273 Downloads

Ang Tekstura Published on 2014 August 14th

At the end of the module you'll find that texture is important in an artwork and how to create textures

Grade 1 | Arts | PDF 273 Downloads