Select Grade Level

10 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
22860 Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari Filipino Learning Material View Details
6793 BALS Nang Matuto ka at Magising Filipino Learning Material View Details
18077 Ang Bukal sa Mabato Filipino Storybooks View Details
6822 MISOSA Ang Pangunahing Diwa Filipino Activity Sheets View Details
6828 MISOSA Pangyayari at Epekto Nito Filipino Modules View Details
6842 Paggamit ng Pangngalan/Detalye sa Pangunahing Diwa/Pagsulat ng Reaksyon Filipino Modules View Details
7102 PRODED Larawan Din Filipino Activity Sheets View Details
21737 Self Learning Module - Quarter 2 – Filipino Grade 4, Module 1 to 8 Filipino Learning Material View Details
16362 The PRIMALS Compendium of Teaching Resources for English and Filipino (Grades 4 to 10) Filipino Lesson Plan View Details
21995 Self-Learning Modules- Quarter 4-Filipino: Grade 4, Modules 1-8 Filipino Self Learning Module View Details