MISOSA Ang Pangunahing Diwa

Activity Sheets  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2014 December 9th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying topic sentences.
Objective
1. naibibigay ang paksa ng napakinggang teksto
2. Natutukoy ang pangunahing diwa ng talata

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Filipino
Pagbasa Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Nasasagot ang mga tanong na bakit at paano sa tekstong pang-impormasyon Nakapagbibigay ng sariling hinuha bago, habang at matapos ang pagbasa Natutukoy ang
mga
sumusuportang
detalye sa
mahalagang
kaisipan sa
nabasang teksto Nasasagot ang
mga tanong sa
binasang teksto Naisasalaysay muli
ang nabasang teksto sa sariling
pangungusap Nasusuri kung
opinyon o
katotohanan ang
pahayag Nakapagbi
bigay ng
sariling
kuwento na may ilang
bahagi na
naiiba sa
kuwento Naibibigay ang
mahahalagang
pangyayari

Copyright Information

Yes
Bureau of Learning Resources-Department of Education-Central Office
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

864.38 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
13 pages