BALS Nang Matuto ka at Magising

Learning Material, Modules


Published on 2014 November 10th

Description
This material is composed of learning modules and guides aimed to develop learners' skill in following procedures and noting story details.
Objective
1. nasusunod ang napakinggang panuto o hakbang ng isang gawain

2. nasasagot ang mga tanong na bakit at paano

3. Nasasagot ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon

4. Nababasa at nasusunod nang wasto ang mga hakbang sa paghahanda ng halamang gamot.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan Pagsasalita: Wikang Binibigkas Pagsulat: Komposisyon Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Educators, Learners
Nakasusunod sa
napakinggang
hakbang ng isang
gawain - Naisasalaysay
muli ang binasang
teksto nang may
tamang
pagkasunodsunod
ng
mga

pangyayari Naisasalaysay
muli ang
nabasang teksto
gamit ang mga
pangungusap Nakasusulat ng
balitang
napakinggan
nang may
wastong pagkakasunodsunod
ng
mga

pangyayari

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.47 MB
application/x-7z-compressed
Adobe PDF Reader, WinRAR, WinZip
67 pages