Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 December 20th

Description
Estratehiyang Interbensyong Materyal - Filipino 4: Ikatlong Markahan, Ikasiyam na Linggo
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Educators, Learners
Nasasagot ang mga
tanong na bakit at
paano

Copyright Information

Beverly Matias (beverly.matias@deped.gov.ph) - Sayapot Elementary School, Mt. Province, CAR
Yes
SDO - Mountain Province
Use, Copy, Print

Technical Information

1.95 MB
application/pdf