Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Pakikipagdebate at Pagbibigay Buod O Lagom sa Debateng Nabasa

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 June 5th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Agnes D. Licupa mula sa San Vicente Elementary School, Rizal District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Sa mundo ng wika at komunikasyon, hindi maikakaila ang kapangyarihan ng mga pangungusap. Ang pangungusap ay may mahalagang papel sa komunikasyon, pinapayagan ang mga indibidwal na ipahayag ang kanilang mga saloobin at maipahayag ang kanilang ninanais na mensahe nang may linaw at kahusayan sa pagdedebate.
Objective
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pagsasabi ng pananaw.
Nagagamit ang mga uri ng pangungusap sa pakikipagdebate tungkol sa isang isyu.
Naibibigay ang buod o lagom ng debateng binasa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Naibibigay ang
buod o lagom ng
debateng binasa

Copyright Information

Agnes D. Licupa
Yes
SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

545.58 KB
application/pdf