Paggamit ng Pangngalan/Detalye sa Pangunahing Diwa/Pagsulat ng Reaksyon

Modules  |  PDF


Published on 2014 December 29th

Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using nouns, identifying supporting details, and forming reactions on issues.
Objective
1. Identify the supporting details from the story read

2. relate to real life situation

3. Use nouns in communication

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 6
Filipino
Pagbasa Pagpapahalaga sa Wika, at Panitikan ----Gramatika Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon Nasasabi ang paksa ng binasang sanaysay Naasagot ang
mga tanong
tungkol sa
binasang tekstong
pangimpormasyon
- balita Naisasalaysay
muli ang binasang
teksto nang may
tamang
pagkasunodsunod
ng
mga

pangayayari


(larawan) Naibabahagi ang karanasan sa pagbasa upang makahikayat ng pagmamahal sa pagbasa ng panitikan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

620.14 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
11 pages