Paggamit ng Iba’t ibang Uri ng Pangungusap sa Pagsasalaysay ng Sariling Karanasan at Panayam

Modules  |  PDF


Published on 2024 May 31st

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Evelyn C. Laggui mula sa Liwan East ES at ito'y naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Ito ay nakalaan para sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang at nakatuon sa paggamit ng iba’t ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan.
Objective
1. Nakakasulat ng ibat ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan.
2. Nakabubuo ng pangungusap sa pagpapakilala ng produkto; at
3. Nagagamit sa panayam ang ibat ibang uri ng pangungusap

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagbasa: Pagunawa sa Binasa
Learners
Naisasalaysay
muli ang
nabasang teksto
gamit ang mga
pangungusap

Copyright Information

EVELYN LAGGUI (evelyn78) - Liwan East Elementary School, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

343.20 KB
application/pdf