Select Grade Level

13 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
14861 Ancient Nations' Contribution to Civilization Meranaw Learning Material View Details
15386 Patnubay ng Guro sa ARALING ASYANO (IKALAWANG MARKAHAN): Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod) Filipino Teacher's Guide View Details
6453 BALS: Maraming Relihiyon: Iisa ang Layon Filipino Learning Material View Details
16183 Kuwaresma "Hapis at Tuwa" Tagalog Posters View Details
15674 Araling Panlipunan - Gr. 7 Filipino Teacher's Guide View Details
8770 Going to school: two regions of the world English Learning Material View Details
8776 Going to school: two regions in Australia English Learning Material View Details
16464 Pagpapakita ng Nasyonalismo Tagalog Lesson Plan View Details
6014 Sinaunang Kabihasnan sa Asya Tagalog Learning Module View Details
15538 Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya: Kabihasnang Sumer Filipino Lesson Plan View Details
14786 Pagsasanay Para sa Mag-aaral sa Araling Asyano "Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod)" Filipino Learning Material View Details
1251 Ang Pakikipag-ugnayan ng mga Dayuhan sa Bansa Filipino Learning Guide View Details
17645 Contextualized Daily Lesson Plan in Araling Panlipunan 7 Tagalog Lesson Plan View Details