Patnubay ng Guro sa ARALING ASYANO (IKALAWANG MARKAHAN): Sinaunang Kabihasnan sa Asya (Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod)

Teacher's Guide  |  DOC


Published on 2019 April 2nd

Description
Localized ant Indiginized na Patnubay ng Guro sa Araling Asyano na nagtatalakay ng Ilog San Sebastian de Magsungay: Lunduyan ng Sibilisasyong Bacolod kung saan napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Shang)
Objective
AP7 KSA – IIc – 1.4 Napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya (Sumer, Indus, Shang).

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Educators
Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng kabihasnan at nailalahad ang mga katangian nito

Copyright Information

farlene pretta (farlene.pretta) - Bacolod City National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
SDO - Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

5.74 MB
application/msword