Going to school: two regions in Australia

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  Interactive Lesson  |  RAR


Published on 2018 August 13th

Description
Find out what life is like for students at schools in other places. Explore an inner city school in Sydney (New South Wales) and a regional school in Tasmania. Identify similarities and differences between school life in the two regions. Compare life at the two schools with your own school experiences. For example, note what type of clothing is worn to suit the climate. This learning object is one in a series of three objects.
Objective
1. Students explore school life in an urban and regional location in Australia and compare with their own experiences.
2. Students describe how social and environmental factors may influence personal identity.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 5, Grade 6, Grade 10
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815) Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas Mga Hamon sa Nagsasariling Bansa Ikatlong Republika ng Pilipinas Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar Katangiang Pisikal ng Asya Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Education Services Australia
Use, Copy

Technical Information

0 bytes
application/x-rar
Adobe Flash Player - http://get.adobe.com/flashplayer/