Mga kontribusyon ng mga Sinaunang Lipunan at komunidad sa Asya

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 26th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Napapahalagahan ang mga kontribusyon ng mga sinaunang lipunan at komunidad sa asya

Copyright Information

Wenesia D. Betao
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

588.30 KB
application/pdf