Pagpapahalaga sa mga Kaisipang Asyano

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 26th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa pagbibigay halaga sa mga kaisipang Asyano na nagbigay-daan sa paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya at sa pagbuo ng Pagkakilanlang Asyano
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Napapahalagahan ang mga kaisipang asyano pilosopiya at relihiyon na nagbigaydaan sa paghubog ng sinaunang kabihasnang sa asya at sa pagbuo ng pagkakilanlang asyano

Copyright Information

Jay M. Banawag
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

323.48 KB
application/pdf