Going to school: two regions of the world

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  Interactive Lesson  |  RAR


Published on 2018 August 13th

Description
Find out what life is like for students at schools in other places. Explore a remote school in Indonesia and another in South Australia. Identify similarities and differences between school life in the two regions. Compare life at the two schools with your own school experiences. For example, note how students get to and from school. This learning object is one in a series of three objects.
Objective
1. Students explore school life in remote locations in different countries and compare with their own experiences.
2. Students describe how social and environmental factors may influence personal identity.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7, Grade 5, Grade 6, Grade 10
Araling Panlipunan
Pamunuang Kolonyal ng Espanya (ika16 hangang ika 17 siglo) Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol Mga Pagbabago sa Kolonya at Pag-usbong ng Pakikibaka ng Bayan (ika-18 dantaon hanggang 1815) Kinalalagyan Ng Pilipinas At Paglaganap ng Malayang Kaisipan Sa Mundo Pamamahala ng mga Amerikano sa Pilipinas Mga Hamon sa Nagsasariling Bansa Ikatlong Republika ng Pilipinas Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar Katangiang Pisikal ng Asya Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya Kahalagahan ng Pagaaral ng mga Kontemporaryong Isyu Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan Mga Isyu sa Karapatang Pantao at Gender Mga Isyung PangEdukasyon at Pansibiko at Pagkamamamayan Civics and Citizenship
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Education Services Australia
Use, Copy

Technical Information

0 bytes
application/x-rar
Adobe Flash Player - http://get.adobe.com/flashplayer/