Impluwensiya ng mga Kaisipang Asyano sa Kalagayang Panlipunan at Kultura sa Asya

Modules  |  PDF
Description
Ang material na ito ay isinulat ni Melody A. Almuete mula sa Rizal National School of Arts and Trades (RNSAT), Rizal District at ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa mga mag-aaral ng ika-pitong baitang upang mahasa ang kanilang kaalaman tungkol sa kung paano nabuo ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya at kung paano namuhay ang mga sinaunang Asyano
Objective
1. Matutukoy ang mga relihiyon at pilosopiya sa Asya
2. Masusuri ang mga aral ng mga relihiyon at pilosopiya sa Asya
3. Mapapahalagahan ang impluwensya ng relihiyon at pilosopiya sa iba’t ibang aspeto ng pamumuhay ng mga Asyano.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Natataya ang impluwensiya ng mga paniniwala sa kalagayang panlipunansining at kultura ng mga asyano

Copyright Information

Melody Almuete (melodyalmuete) - Rizal National School of Arts & Trades, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

852.86 KB
application/pdf