Mga Sinaunang Kabihasnan at Pamumuhay sa Asya

Modules  |  PDF


Published on 2023 December 3rd

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Fe A. Bal-ut mula sa Pinukpuk Vocational School, Southern Pinukpuk District at ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ginawa ang modyul na ito upang matutunan ng isang mag-aaral ang pag-unawa hinggil sa mga sinaunang kabihasnan sa Asya.
Objective
1) Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng kabihasnan at nailalahad ang mga katangian nito
2) Naipapahayag ang kahalagahan ng kabihasnan sa pamamagitan ng paggawa ng Tala-saysayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Araling Panlipunan
Paghubog ng Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Learners
Nabibigyang kahulugan ang konsepto ng kabihasnan at nailalahad ang mga katangian nito

Copyright Information

Fe A. Bal-ut
Yes
Department of Education - SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

757.28 KB
application/pdf