Select Grade Level

18 Matched Resources

ID Title Language Resource Type Actions
17153 Edukasyon sa Pagpapakatao - Integrasyon ng Edukasyon sa Rabies: Mga Multa sa Paglabag sa Republic Act 9482 at Mga Dapat Gawin Kapag Nakagat ng Aso Tagalog Teacher's Guide View Details
22540 Ang Damgo ni Boknoy Sinugbuanong Binisaya Storybooks View Details
23823 Si Lucio Ang Batang Matapat Filipino Storybooks View Details
18480 Parents and adolescents during the COVID-19 Pandemic Tagalog Learning Material View Details
21041 Gagamboy Filipino Storybooks View Details
21836 Self-Learning Modules - Quarter 3 - Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 4, Modules 1 to 4 Filipino Self Learning Module View Details
16495 Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 4 to 6) Meranaw Teacher's Guide View Details
20089 UNICEF: COPE Covid-19 Tagalog Learning Material View Details
9595 Take a vote: make it fair English Learning Material View Details
23688 Ang Espesyal na Pulang Lobo Filipino Storybooks View Details
21135 Galaw Nang Galaw Si Kalaw Filipino Storybooks View Details
22674 Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan- Magiging Mapanuri Ako Tagalog Learning Material View Details
15807 Haligi ng Tahanan Filipino Learning Material View Details
9668 Take a vote: democracy English Learning Material View Details
20940 Self-Learning Module- Quarter 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4: Modules 1 to 4 Filipino Learning Material View Details