Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Unang Markahan- Magiging Mapanuri Ako

Learning Material, Lesson Plan, Activity Sheets  |  ZIP


Published on 2022 November 12th

Description
Ang materyal na ito sa Edukasyon sa Pagpapakatao ay ginawa para magamit ng mga guro at mag-aaral sa ikaapat na baitang.Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan EsP4PKP-Ih-i-26.
Objective
Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip ng tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Nakapagninilay ng katotohanan

Copyright Information

Jennifer A. Avila
Yes
SDO Leyte
Use, Copy, Print, Use, Copy, Print

Technical Information

2.12 MB
application/x-zip-compressed