Lesson Exemplars for Rabies Education (Grade 4 to 6)

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
This lesson exemplar is about how to deal with animal bites, dog bites, rabies, and how to give first-aid to dog bites. The lesson exemplar is also about the integration of rabies education, specifically the Republic Act 8485 as Amended by RA 10631 (The Animal Welfare Act of 1998 as Amended), Republic Act 9482 (Anti-Rabies Act of 2007).
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan, Health, Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Personal health Community health Prevention and Control of Diseases and Disorders Injury Prevention Safety and First Aid Personal Health Injury Safety and First Aid
Educators, Learners
Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsusuri Nakasusuri ng mabuti at dimabuting maidudulot sa sarili at miyembro ng pamilya ng anumang babasahin napapakinggan at napapanood Nakapagpapakita ng kawilihan at positibong saloobin sa pagaaral Nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan Nakahihikayat ng iba na maging matapat sa lahat ng uri ng paggawa Nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain Nakapagsisimula ng pamumuno para makapagbigay ng kayang tulong para sa nangangailangan Nakapagbibigayalam sa kinauukulan ng tungkol sa kaguluhan at iba pa Nakapagpapakita ng paggalang sa mga dayuhan Nakabubuo at nakapagpapahayag ng may paggalang sa anumang ideyaopinion Nakapagpapaubaya ng pansariling kapakanan para sa kabutihan ng kapwa Nakapagsasaalangalang ng karapatan ng iba Nakikilahok sa mga patimpalak o paligsahan na ang layunin ay pakikipagkaibigan Nagagampanan nang buong husay ang anumang tungkulin sa programa o proyekto gamit ang anumang teknolohiya sa paaralan Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya Describes communicable diseases Identifies the various disease agents of communicable diseases Enumerates the different elements in the chain of infection Describes how communicable diseases can be transmitted from one person to another Describes common communicable diseases Demonstrates ways to stay healthy and prevent and control common communicable diseases Identifies ways to break the chain of infection at respective Practices personal habits and environmental sanitation to prevent and control common communicable diseases Recognizes disasters or emergency situations Demonstrates proper response before during and after a disaster or an emergency situation Relates disaster preparedness and proper response during emergency situations in preserving lives Describes appropriate safety measures during special events or situations that may put people at risk Describes the dangers of engaging in risky behaviors such as use of firecrackers guns alcohol drinking Explains the nature and objectives of first aid Discusses basic first aid principles Demonstrates appropriate first aid for common injuries or conditions Describes personal health issues and concerns Demonstrates selfmanagement skills Discusses health appraisal procedures during puberty Explains the importance of undergoing health appraisal procedures Regularly undergoes health appraisal procedures Identifies community health resources and facilities that may be utilized to address a variety of personal health issues and concerns Avails of health services in the school and in the community Promotes the use of health resources and facilities in the school and in the community Describes healthy school and community environments Explains the effect of living in a healthful school and community Demonstrates ways to build and keep school and community environments healthy Identifies different wastes Classifies different types of wastes Describes proper ways of waste disposal Identifies things that can be recycled in school and in the community Practices proper waste management at home in school and in the community Advocates environmental protection through proper waste management

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.51 MB
application/pdf