UNICEF: COPE Covid-19

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 December 8th

Description
This is the story of Candy, Ollie, Ping and Eddy as they work together as The Cope Squad in providing suggestions to children on how they can remain strong, active and safe while in lockdown. The Squad proceeds to scan diaries of other children around the world as they, in turn, respond to and cope with changes in their lives as a result of the pandemic. You may directly download the attached material.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten, Grade 1, Grade 2, Grade 4, Grade 3, Grade 5
Kindergarten, Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE)
Educators, Learners
Nakasusunod nang kusang loob at kawilihan sa mga panuntunang itinakda ng tahanan Nakasusunod sa mga pamantayantuntunin ng maganak Naisakikilos ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan kalusugan at pagiingat ng katawan Nakapagpapakita ng pagsunod sa mga alituntunin at pamantayang itinakda sa loob ng tahanan Nakikilala ang sarili.

Copyright Information

Yes
UNICEF
Use, Copy, Print

Technical Information

3.20 MB
application/pdf