Take a vote: democracy

Learning Material, Learning Guide, Learning Module  |  Interactive Lesson  |  RAR


Published on 2018 July 25th

Description
Look at voting patterns when students elect a school captain. Notice that the election result may be influenced by unfair behaviour. Comment on the effects of bribes, multiple votes, biased counting, non-secret ballots and optional voting. Choose rules necessary to ensure a fair election. Compare the principles of fair voting with the Australian voting system. This learning object is the second in a series of two objects that progressively increase in difficulty.
Objective
1. Students identify rules and procedures to ensure that voting is fair.
Students identify possible effects of unfair voting practices.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1, Grade 2, Grade 7, Grade 8, Grade 4, Grade 3, Grade 9, Grade 5, Grade 6, Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo Paggawa nang Mabuti Kinalulugdan ng Diyos Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya Pakikipagkapwatao Pagmamahal sa Bansa at Pakikibahagi sa Pandaigdigang Pagkakaisa Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan Pananalig at Pagmamahal sa Diyos Paninindigan sa Kabutihan Pagkilala at Pamamahala sa mga Pagbabago sa Sarili Ang Pagkatao ng Tao Ang Pagpapahalaga at Birtud Ang Pagtatakda ng Mithiin at Pagpapasiya Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa Ang Pakikipagkapwa Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa Mga Isyu sa Pakikipagkapwa Ang Papel ng Lipunan sa Tao Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan Mga Kaugnay na Pagpapahalaga sa Paggawa Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay Ang Moral na Pagkatao Ang Makataong Kilos Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral Ang Aking Posisyon sa mga Isyung Moral Curriculum Guide
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Education Services Australia
Use, Copy

Technical Information

0 bytes
application/x-rar
Adobe Flash Player - http://get.adobe.com/flashplayer/