Si Lucio Ang Batang Matapat

Storybooks  |  PDF


Published on 2023 June 14th

Description
Ang pagiging matapat ay isa sa mga kaugaliang makapagbibigay ng mapayapang buhay sa karamihan. Kung maisasabuhay ng bawat isa ang kanilang katapatan, makabubuo sila ng maayos na ugnayan sa kapwa. Mabubuo ang kanilang pagtitiwala dahil batid nilang buo ang iyong loob na gumawa ng mabuti at tuparin ang iyong pangako. Maraming magagandang bunga ang maibibigay ng pagsabi ng katotohanan. Kung tapat mong maipahayag ang iyong damdamin sa iba ay malaki ang pagkakataon na mapaunlad ng bawat isa ang kanilang mga sarili. Ating tunghayan ang kwento ng katapatan at katalinuhan ng batang si Lucio.
Objective
Naisasabuhay ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito

Copyright Information

edelyn torrecarion (edelyn.torrecarion) - Don Salvador Benedicto Memorial School, Bago City, Region VI - Western Visayas
Yes
Edelyn B. Torrecarion
Use, Copy, Print

Technical Information

14.84 MB
application/pdf