Self-Learning Module- Quarter 1 Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 4: Modules 1 to 4

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 14th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 3: Quarter 1- Module 1: Katotohanan: Sasabihin Ko! 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 3: Quarter 1- Module 2: Katotohanan: Susuriin Ko! 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 3: Quarter 1- Module 3: Katotohanan: Pagninilay-nilayan Ko! 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 3: Quarter 1- Module 4: Sa Pagtuklas ng Katotohanan, May Pamamaraan o Pamantayan.
Objective
1. Nakapagsasabi ka ng
katotohanan anuman ang maging bunga nito
2. Nakapagsusuri ka ng
katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga
nakalap na impormasyon mula sa:
- balitang napakinggan
- patalastas na nabasa/narinig
- programang pantelebisyon na napanood
- taong nasa kinauukulan na pagsasanggunian
3. Nakapagninilay ng katotohanan batay sa mga nakalap na
impormasyon
- balitang napakinggan
- patalastas na nabasa/narinig
- napanood na programang pantelebisyon
- nababasa sa internet at mga social networking sites
4. Nakapagsasagawa nang may mapanuring pag-iisip ng
tamang pamamaraan/pamantayan sa pagtuklas ng
katotohanan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Educators, Learners
Nakapagsasabi ng katotohanan anuman ang maging bunga nito Nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin Nakapagninilay ng katotohanan Nakapagsasagawa nang may mapanuring pagiisip ang tamang pamamaraan pamantayan sa pagtuklas ng katotohanan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.39 MB
application/x-zip-compressed