EASE Pagsulat ng Isang Salaysay

Learning Material  |  PDF
Description
This material is composed of lessons and activities aimed to develop learners' skill in writing narrations.
Objective
1. nakasusunod sa mga tiyak na pamantayan sa pasulat na komunikasyon

2. naipahahayag ang pansariling opinyon, damdamin, saloobin batay sa isang
halimbawang modelo

3. nasusuri ang sangkap at katangian ng mabuting pagsasalaysay

4. naipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng isang sulating nagsasalaysay na may magkaugnay na kaisipan

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Filipino
Pagsasalita Wika at Gramatika
Naibabahagi ang
sariling kuro-kuro sa
mga detalye at
kaisipang nakapaloob
sa akda batay sa:
-pagiging totoo o hindi
totoo
-may batayan o
kathang isip lamang Nabubuo ang angkop
na pagpapasiya sa
isang sitwasyon gamit
ang:
-pamantayang pansarili
-pamantayang itinakda Nagagamit ang iba’t
ibang teknik sa
pagpapalawak ng
paksa:
-paghahawig o
pagtutulad
-pagbibigay depinisyon
-pagsusuri Nakagagawa ng sariling
hakbang ng
pananaliksik nang
naayon sa lugar at
panahon ng
pananaliksik

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

379.97 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
37 pages