BALS Ooops Ingat sa Lansangan

Lesson Plan  |  PDF
Description
This material is composed of teaching guides aimed to help teachers develop learners' skill in identifying traffic rules and road symbols as well as writing simple instructions.
Objective
1. natutukoy ang mga batas pantrapiko at babalang pantrapiko

2. nakasusulat ng simpleng panuto

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsulat: Komposisyon
Educators
Naisusulat
nang malinaw
at wasto ang
mga
pangungusap
at talata Nakasusulat ng
mga panuto gamit ang pangunahin at
pangalawang
direksiyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

169.99 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
6 pages