MISOSA Detalye ng Kuwentong/Balitang Binasa

Learning Material, Learning Module  |  PDF


Published on 2014 November 10th

Description
This module contains activities aimed to sharpen learners' skill in noting details and main ideas in stories, news, and reports.
Objective
1. nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang balita

2. natutukoy ang mga sumusuportang detalye sa mahalagang kaisipan sa nabasang teksto

3. napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa kuwento sa pamamagitan ng dugtungan

Curriculum Information

K to 12
Grade 4, Grade 5, Grade 6
Filipino
Pakikinig: Pag-unawa sa Napakinggan Pakikinig Pagbasa: Pag-unlad ng Talasalitaan Pagbasa Pagsulat: Komposisyon Pagsulat
Learners, Students

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

191.61 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
4 pages