EASE Paglalahad ng mga Kasalukuyang Kaganapan Tekstong Expositori

Teacher's Guide, Modules  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in using various forms of verbs and writing expository texts.
Objective
1. nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa ulat-balita

2. nauunawaan ang tekstong eksporitori at ang pagsusuri sa iba pang katangian ng teksto

3. nakapagbibigay ng paliwanag at sariling reaksyon sa mga napapanahong balita, mga isyu na pinaguusapan
sa mga telebisyon at napakikinggan sa radyo

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Filipino
Paglinang ng Talasalitaan
Educators, Learners
Naibibigay ang sariling interpretasyon sa mga salitang paulit-ulit na ginamit sa akda Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang iba-iba ang digri o antas ng kahulugan (pagkiklino) Naipaliliwanag ang pinagmulan ng salita (etimolohiya) Nabibigyang -kahulugan ang mga salitang ginamit sa kuwento batay sa a) kontekstuwal na pahiwatig, at b) denotasyon at konotasyon Nabibigyang-kahulugan ang mga talinghaga at ginamit na wika ng kabataan sa awiting-bayan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

237.86 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
33 pages