BALS Ooops Ingat sa Lansangan

Learning Material  |  PDF
Description
This material is composed of activities aimed to develop learners' skill in identifying traffic rules and road symbols as well as writing simple instructions.
Objective
1. natutukoy ang mga batas pantrapiko at babalang pantrapiko

2. nakasusulat ng simpleng panuto

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Filipino
Pagsulat: Komposisyon
Educators, Learners
Nakasusulat ng
panuto gamit ang
dayagram Nakasusulat ng
mga panuto gamit ang pangunahin at
pangalawang
direksiyon

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

337.70 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
15 pages