MISOSA Mga Pang-uri ayon sa Kayarian/Pagsulat ng Patalastas/Babala

Activity Sheets  |  Worksheet  |  PDF


Published on 2014 December 29th

Description
This module contains activities aimed to develop learners' skill in using adjectives and writing advertisements.
Objective
1. nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang ulat

2. nagagamit ang iba’t ibang pang-uring may ibat ibang
kayarian sa paglalarawan ng maaliwalas at magandang kapaligiran

3. natutukoy ang paksa/ideya na nasa balita/ulat/
panayam/isyung narinig

4. nakasusulat ng mga patalastas o babala nang
malinaw

Curriculum Information

K to 12
Grade 5, Grade 6
Filipino
Pagsulat
Learners
Naisusulat nang malinaw at wasto ang mga pangungusap at talata Nakasusulat ng bahagi ng balitang pang-isport Nakasusulat ng iskrip para sa radio broadcasting Nakasusulat ng
isang maikling
balita Nababaybay
nang wasto ang
salitang
natutuhan sa
aralin/ hiram

Copyright Information

Yes
Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

478.48 KB
application/pdf
Adobe PDF Reader
8 pages