Ang Konsepto at mga Salik na Nakaaapekto sa Supply sa Pang-Araw-Araw na Pamumuhay

Modules  |  PDF
Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Jacqueline S. Valdez mula sa Rizal National School of Arts and Trades, Rizal District, Division of Kalinga at ito'y naaayon sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ito'y nakapokus sa suplay sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang arawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya

Copyright Information

Jacqueline Valadez (jacqueline.valdez) - Rizal National School of Arts & Trades, Kalinga, CAR
Yes
DepEd Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

734.33 KB
application/pdf