Salik ng Produksyon at ang Implikasyon nito sa Pang Araw-araw na Pamumuhay

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 28th

Description
Ang materyal na ito ay proyekto ng Macutay Palao NHS at CID-LRMS sa Dibisyon ng Kalinga para sa mga mag-aaral ng Grade 9. Sila ay magkakaroon ng pagkakataon na maisabuhay ang pag- unawa sa mga pangunahing konsepto ng Ekonomks batayan ng matalino at maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay.
Objective
1. Masusuri ng mga mag-aaral ang ugnayan at implikasyon ng mga salik ng produksyon sa pang-araw –araw na pamumuhay ng mga mamamayan.
2. Makapagbabalangkas ng plano tungkol sa mga pamamaraan kung paano pahahalagahan ang mga salik ng produksyon at tugunan ang mga implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan.
3. Mapahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang- araw- araw na pamumuhay ng mga mamamayan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Kahulugan ng Ekonomiks
Learners
Napahahalagahan ang mga salik ng produksyon at ang implikasyon nito sa pang araw araw na pamumuhay

Copyright Information

Graciana Tango (graciana.tango) - Macutay Palao National High School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.81 MB
application/pdf