Ekonomiks

Modules  |  PDF


Published on 2023 December 14th

Description
Ang modyul na ito ay isnulat ni Ginang Karen B. Wandaga mula sa Rizal National School of Arts and Trades, Rizal District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaan ng lubos ang mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks na naglalayong maisabuhay at mailipat ang mga konseptong ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay.
Objective
Natatalakay ang konsepto at salik na nakaaapekto sa suplay sa pang araw-araw na pamumuhay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nailalapat ang kahulugan ng suplay batay sa pangarawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya

Copyright Information

karen wandaga (wandagak28@gmail.com) - Rizal National School of Arts & Trades, Kalinga, CAR
Yes
DepEd Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

503.73 KB
application/pdf