Ugnayan ng Kita, Pagkonsumo at Pag-impok - Modyul sa AP 9

Modules  |  PDF


Published on 2019 November 28th

Description
Ang materyal na ito ay para sa mga mag-aaral ng Grade 9 sa Araling Panlipunan at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng pang-unawa sa kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok. IKSP: BAIN (MAN-ULNUNG)- Nagiging gawain ng mga may trabaho o may kabuhayan ang pag-iimpok dahil sa paniniwalang, “Kapag walang naipundar o nabili ang may trabahong tao, ang tao ay magastos at hindi iniisip ang kanyang kinabukasan.”
Objective
1. Matutukoy ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok.
2. Maipaliliwanag kaugnanayan ng kita sa pagkonsumo at pag-iimpok;
3. Masusuri ang pigura ng kita, pagkonsumo at pag-iimpok. at
4. Nakapaghahayag ng mga kani-kaniyang pamamaraan sa pag-iipon ayon sa kanilang sitwasyon sa pamumuhay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Learners
Naipapahayag ang kaugnayan ng kita sa pagkonsumo at pagiimpok

Copyright Information

LUZVIMINDA LINGBAWAN (luzviminda p. lingbawan) - Pinukpuk Vocational School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.37 MB
application/pdf