Activity Sheets -AP9- Price Elasticity of Supply

Activity Sheets  |  DOCX


Published on 2020 May 6th

Description
Activity Sheets in Araling Panlipunan Grade 9: Price Elasticity of Supply
Objective
1. Naiisa-isa at nasusuri ang mga uri ng elastisidad
2. Nakapagkokompyut ng Elasticity of Supply at natutukoy ang uri ng elastisidad nito

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Educators, Learners
Naiuugnay ang elastisidad ng demand at suplay sa presyo ng kalakal at paglilingkod

Copyright Information

Cheryl R. Yu
Yes
Cheryl R. Yu
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

32.15 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Windows
7 pages