Ang Mamimili At Ang Demand - Activity Sheets for AP 9

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 27th

Description
Ang materyal na ito ay para sa mga mag-aaral ng Grade 9 sa Araling Panlipunan at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. ito ay nakapokus sa kahulugan ng demand sa pang araw-araw na pamumuhay ng bawat pamilya.
Objective
1. Natutukoy ang kahulugan ng demand.
2. Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa epekto ng demand at presyo base sa balitang napanood.
3. Nakapagsusulat ng mga konsepto tungkol sa demand sa pamamagitan ng bubble map.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Demand
Learners
Nailalapat ang kahulugan ng demand sa pang arawaraw na pamumuhay ng bawat pamilya

Copyright Information

LUZVIMINDA LINGBAWAN (luzviminda p. lingbawan) - Pinukpuk Vocational School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.53 MB
application/pdf