Ekonomiks

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 February 5th

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Ginang Karen B. Wandaga mula sa Rizal National School of Arts and Trades, Rizal District, Division of Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Ang modyul na ito ay isinulat para matugunan ang iba’t ibang paraan ng pagkatuto ng bawat mag-aaral. Hangad ng modyul na ito na maunawaan ng lubos ang mga pangunahing konsepto ng Ekonomiks na naglalayong maisabuhay at mailipat ang mga konseptong ito para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kinikilala sa bawat sitwasyong ginamit ang iba’t-ibang kultura ng bawat mag-aaral na gagamit nito.
Objective
Nasusuri ang kahulugan at iba’t ibang istraktura ng pamilihan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Kahulugan ng Ekonomiks
Learners
Natutukoy ang mga palatandaan ng kakapusan sa pangarawaraw na buhay

Copyright Information

karen wandaga (wandagak28@gmail.com) - Rizal National School of Arts & Trades, Kalinga, CAR
Yes
SDO Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

815.87 KB
application/pdf