Dr. Jose P. Rizal: Kagitingan ng mga Pilipino

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. Napapahalagahan ang mga naiambagng mga kinikilalang bayani at mga
kilalangmamamayanngsarilinglalawiganatrehiyon. (MELC AP- Ikalawang Markahan- Week 7- AP3KLR- IIh- i-7)
2. Nakapagpapadama ng malasakit sa kapuwa na may karamdaman sa pamamagitan ng mga simpleng gawain:
(a) Pagtulong atpag-aalaga
(b) Pagdalaw, pag-aliw at pagdadala ng
pagkain anumang bagaynakailangan (MELCESP– Ikalawang Markahan –EsP3P-IIa-b-14)

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagkakakilanlang Kultural ng Kinabibilangang Rehiyon Mahal Ko Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo
Educators, Learners
Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain pagtulong at pag alaga pagdalaw pagaliw at pagpapadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan Nakapagpananatili ng malinis at ligtas na pamayanan sa pamamagitan ng paglilinis at pakikiisa sa gawaing pantahanan at pangkapaligiran wastong pagtatapon ng basura palagiang pakikilahok sa proyekto ng pamayanan na may kinalaman sa kapaligiran Nakapagpapahayag ng isang tanda ng mabuting pag-uugali ng pilipino ang pagsunod sa tuntunin ng pamayanan

Copyright Information

Yes
Ayala Foundation Incorporated and the Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.76 MB
application/pdf
PDF Reader