Dr. Jose P. Rizal: Ang Kagitingan ay Taal na Katangian ng mga Pilipino

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
Pagkatapos talakayin ang sumusunod, ikaw ay
inaasahang:
1. Nakapagbibigay ng mga gawa at ambag ni Rizal sa pagsulong ng
karapatang pantao sa mapayapang paraan noong panahon ng
pananakop.
2. Nakakikintal sa iyong damdamin ang pagpapahalaga sa
pagkakakapantay-pantay at paggalang sa karapatang pantao noon
at ngayon.
3. Nakabubuo ng mapanindigang posisyon bilang isang Pilipino sa
pamamagitan ng makabuluhang sanaysay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 11
Starting points for the understanding of culture, society, and politics
Educators, Learners
Articulate observations on human cultural variation, social differences, social change, and political identities

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.04 MB
application/pdf