Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng Magigiting na Tagapaglingkod Gawaing Pampagkatuto

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. Enhance the values of learners through Philippine History
2. Emphasize the heroism of Jose Rizal.
3. Apply the values learned from the heroism of Jose Rizal in the learners’ milieu.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
character and values development - social emotional development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE)
Educators, Learners
Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan.

Copyright Information

Mikaela M. Obrador, Region III Teacher Developers
Yes
Ayala Foundation Incorporated and the Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.35 MB
application/pdf