Dr. Jose P. Rizal: Larawan ng Kagitingan

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
Kapag natapos mo ang mga aralin dito, matatamo mo rin ang mga
sumusunod na kakayahan:
1. Nailalahad kung paano isinabuhay ni Rizal ang pagbuo ng matalinong
desisyon sa kanyang mga panulat laban sa mga Espanyol;
2. nailalarawan ang pagmamahal sa bayan gamit ang mga aral ni Rizal sa
mabuting pamamahala ng mga yaman ng bansa; at
3. nakagagawa ng mga pagkilala sa mga simple ngunit katangi-tanging gawa ng
mga tao sa loob ng barangay na nagpapakita/nagsusulong sa kagitingan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators, Learners
Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran Nakapagsasagawa ng isang pagpaplano kung paano makapagambag bilang mamamayan sa pagunlad ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.45 MB
application/pdf