Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng Magigiting na Tagapaglingkod Gawaing ng Tagapagdaloy

Modules, Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. Enhance the values of learners through Philippine History
2. Emphasize the heroism of Jose Rizal.
3. Apply the values learned from the heroism of Jose Rizal in the learners’ milieu.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Educators, Learners
Nailalarawan kung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang bawat pamilya Naikukuwento ang mga ginagawa ng pamilya nang sama-sama - nailalarawan ang nagagawa ng mga tagapag-alaga ng nanay, tatay, lolo, lola, atbp.

Copyright Information

Mikaela M. Obrador, Region III Teacher Developers
Yes
Ayala Foundation Incorporated and the Department of Education
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

1.78 MB
application/pdf