Dr. Jose P. Rizal: Karapatang Pantao

Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
Pagkatapos talakayin ang sumusunod, ikaw ay inaasahang:1.Nakapagbibigay ng mga gawa at ambag ni Rizal sa pagsulong ng karapatang pantao sa mapayapang paraan noong panahon ng pananakop.2.Nakakikintal sa iyong damdamin ang pagpapahalaga sa pagkakakapantay-pantay at paggalang sa karapatang pantao noon at ngayon. 3.Nakabubuo ng mapanindigang posisyon bilang isang Pilipino sa pamamagitan ng makabuluhang sanaysay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Araling Panlipunan
Mga Isyung Politikal at Pangkapayapaan
Educators, Learners
Nakasusulat ng isang case study na nakatuon sa pagtamo ng sustainable development ng kinabibilangang pamayanan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.01 MB
application/pdf